Nellemann Group - Persondatapolitik

Nedenfor kan du læse om de informationer, der bliver indsamlet, hvordan disse behandles, hvem der har adgang til oplysninger samt kontaktoplysninger til Nellemann Holdning AS.

1| GENERELLE VILKÅR
Indsamlingen af oplysningerne på group.nellemann.dk sker i henhold til gældende lovgivning.

Ved brug af hjemmesiden accepterer du de følgende restriktioner og rettigheder uden forbehold. Med mindre det udtrykkeligt står skrevet, tilhører indholdet på dette websted inklusive, men ikke begrænset til, tekst og billeder.

Ændringer af indholdet af denne hjemmeside er forbudt. Nellemann Holdning AS forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i information tilgængeligt på webstedet. Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer på group.nellemann.dk.

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at group.nellemann.dk ikke indeholder virus, trojanske heste eller lignende. Nellemann Holdning AS garanterer dog ikke, at dette er tilfældet, og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra webstedet. Denne sides indhold ændrer på ingen måde de almindelige forretningsbetingelser ved handel med Nellemann Holdning AS.

2 | COPYRIGHT
Alle registrerede varemærker brugt eller henvist til på denne webside tilhører deres respektive ejere. Intet materiale fra dette websted må reproduceres på nogen måde uden skriftligt samtykke fra Nellemann Holdning AS. Information på webstedet og information tilsendt i form af elektroniske nyhedsbreve er gratis, med mindre andet udtrykkeligt står skrevet.

3 | ANSVARSFRASKRIVELSE
Webstedet kan indeholde referencer og eller links til tredjemands websteder. Nellemann Holdning AS tager intet ansvar for indhold på disse websteder.

4 | PERSONLIGE OPLYSNINGER
Alle personlige data, som indsamles under besøg på vores hjemmeside, behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovkrav. Group.nellemann.dk kan indeholde links til andre sider, hvis indhold ikke er under vores kontrol, og Nellemann Holdning AS kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet på disse websteder.

Group.nellemann.dk indsamler personlige oplysninger, når du udfylder formularer vedrørende forespørgsler på kontaktformular, jobansøgning og lignende, og sender dem elektronisk til Nellemann Holdning AS.

Nellemann Holdning AS bruger denne information af to grunde:

  • For at servicere dine forespørgsler bedst muligt.
  • For at videreformidle din jobansøgning/ interesse til den rette afdeling i virksomheden.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovenstående personoplysninger er dit samtykke jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a. Oplysningerne gemmes, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Group.nellemann.dk behandler personlige oplysninger, som du selv afgiver ved kontaktformular eller jobansøgning.

Oplysningerne behandles ikke på en måde, der er uforenelig med det oprindelige formål.

5 | OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Adgang til oplysningerne er begrænset til de personer i Nellemann Holdning AS, der har et sagligt behov for adgang til oplysningerne.

Hvis personfølsomme oplysninger sendes med e-mail via internettet, benyttes der kryptering.

6 | VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Nellemann Group sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger til nogen. Nellemann Holdning AS sender kun dine personlige oplysninger til andre, når:

  • Vi har din fulde tilladelse til det.
  • Vi er nødsaget til at dele din information med andre for f.eks. at videresende din jobansøgning.
  • Vi bliver det pålagt ved dom, sagsanlæg eller anden lovmæssig handling.
  • Hvis vi mener, at dine handlinger på vores websted krænker Nellemann Holdning AS rettigheder for brug af webstedet.

7 | BERIGTIGELSE, UDTRÆK OG SLETNING AF OPLYSNINGER
Du har til enhver tid ret til, at:

  • Få oplyst, hvilke personoplysninger der registreres om dig.
  • Få berigtiget ukorrekte oplysninger om dig.
  • Få overflyttet dine registrerede oplysninger om dig til tredjepart.
  • Anmode om at få slettet dine oplysninger.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til følgende e-mail: group@nellemann.dk, hvorefter Nellemann Holdning AS bekræfter sletningen.


8 | COOKIES
Når du besøger Group.nellemann, lagres der cookies på din computer. Dette er for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg, og derved give dig en bedre brugeroplevelse. Vi gør opmærksom på, at der ikke er personlige oplysninger gemt i vores cookies.


9 | SLETNING AF COOKIES
Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies, kan disse blokeres. Du kan nemt slette alle eksisterende cookies, der er blevet installeret i en cookie mappe i din browser. Dette kan gøres under indstillinger i din internet browser. Læs mere om vores cookie politik her >


10 | LINKS
Det er ikke tilladt at etablere links til group.nellemann.dk på en sådan måde, at Nellemann Holdning AS  fremtræder i det fremmede websteds frame. Det er ikke tilladt organiseret at oprette dybe links til group.nellemann.dk’s indhold uden forudgående aftale med Nellemann Holdning AS. Der må alene linkes til forsiden.


11 | KLAGE
Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger indgives klagen, i henhold til persondataforordningen, til Datatilsynet.


14 | KONTAKT NELLEMANN HOLDNING AS

Nellemann Holding AS
Bryggervangen 39
2100 København K
CVR: 10 84 58 58
Telefon: 3927 9777
Mail: group@nellemann.dk