Oplysningspligt ved rekruttering

Nellemann Gruppen

 

Nellemann Gruppen består af en række selskaber der repræsenterer en lang række forskellige brands, beskæftiger mange forskellige funktioner og både arbejder nationalt og internationalt. Den dataansvarlige for behandlingen af dine data, vil være det selskab, som du sender din ansøgning, dit CV samt øvrige dokumenter til.

Al personaleadministration i Nellemann Gruppen varetages af HR-afdelingen, som hører under Nellemann Holding.

 

Nellemann Holding
Bryggervangen 39
2100 København Ø

CVR: 10845858

 

 

Behandling af persondata ved rekruttering

 

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling i Nellemann Gruppen.

Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger, CPR-nr. eller oplysninger om strafbare forhold. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

 

People Business Manager

Hvis du har spørgsmål om de personoplysninger, vi behandler om dig, er du velkommen til at kontakte vores People Business Manager:

Camilla Veje Flintegaard
Tlf.: 92 44 37 20
E-mail: cvf@nellemann.dk

 

Når vi modtager din ansøgning

 

I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger, anbefalinger/referencer mv.
Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra b som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.

 

Vi vurderer ansøgningen

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

 

Offentligt tilgængelige oplysninger

I forbindelse med rekrutteringsprocessen, vælger vi i nogle tilfælde at indsamle relevante og nødvendige oplysninger, som er offentligt tilgængelige fx på de sociale medier. Oplysningerne behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f og art. 9 stk. 2 litra e.

 

Hvis vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra b som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

 

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver

I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra én eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager.

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra a som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter én eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

 

Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig efter afslaget og senest inden for 6 måneder.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette.

 

Dine rettigheder

 

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores People Business Manager. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 

Klage

 

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har også mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


 

Forretningsområder

Lande

En stærk organisation i Skandinavien

Nellemann dækker hele Skandinavien, og vi har dyb viden om de enkelte markeder. Vores aktiviteter spænder over bilimport, -salg, -leasing og service og maskinimport, -salg og service.

Danmark
  • Bilimport
  • Bilsalg & service
  • Billeasing
  • Nellemann Motorsport
  • Maskinimport
  • Maskinsalg & service
Sverige
  • Maskinimport
  • Maskinsalg og service
Norge
  • Maskinimport
  • Maskinsalg og service